Z szuflady do biznesu – komercjalizacja wyników badań naukowych

Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-11-30 16:30:00
Data zakończenia szkolenia: 2021-11-30 18:30:00
Opis szkolenia:

Komercjalizacja wyników badań naukowych nie jest procesem prostym i łatwym, jednak oprócz korzyści dla społeczeństwa i gospodarki, ma również praktyczny i finansowy wymiar dla innowatorów. Aby komercjalizacja doszła do skutku, istotne jest, aby pracownik naukowy był aktywnym uczestnikiem procesu.

Zatem jak wygląda proces komercjalizacji nauki, jakie są formy transferu wiedzy ze środowiska naukowego do otoczenia biznesowego i społecznego, od czego warto zacząć?

Podczas spotkania zaprezentowane będą kluczowe kroki w ścieżce komercjalizacji, a Wy podejmiecie decyzję, czy warto ten temat zagłębić i wyciągnąć Wasze wyniki badań z szuflad 😊

 

Prowadzący: Aleksandra Kalocińska – Szumska Brokerka innowacji w Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w Toruniu. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie DORADZTWA ZAWODOWEGO oraz ZARZĄDZANIA INNOWACJI. Ekspertka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE. Jako kierowniczka/koordynatorka projektów, z sukcesem zrealizowała ok. 17 projektów w obszarze przedsiębiorczości, rynku pracy, ekonomii społecznej, administracji oraz szkolnictwa wyższego. Certyfikowana trenerka biznesu, która zrealizowała ok. 1500 godzin szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania projektami, ich rozliczania i kontroli. Posiada certyfikat Moderatora Design Thinking oraz 1 stopień MA TRIZ. Zdobyte kwalifikacje w obszarze zarządzania zasobami pracy i doradztwa wykorzystywała przez kilka lat na stanowisku doradcy i trenera kluczowego w Regionalnych Ośrodkach EFS oraz doradcy kluczowego i biznesowego w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej. Przedsiębiorczyni z powodzeniem prowadząca własną działalność gospodarczą od 2018 roku oraz współpracująca z sektorem MŚP w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów B+R w roli kluczowego personelu zarządzającego. W strukturach UMK pełni także funkcję Wiceprezesa dr. organizacyjno-promocyjnych spółki celowej UMK – Akademickiego Centrum Badań AKAMED sp. z o.o.
Liczba uczestników: 40/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się