Technologie Wspomaganego Rozrodu – konferencja

“Technologie Wspomaganego Rozrodu” jest pierwszą tego rodzaju konferencją w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwsza edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem lekarzy weterynarii i osób związanych z tematyką weterynaryjną. Swój przyjazd potwierdzili prelegenci z zagranicy m.in. Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy i Białorusi, a także przedstawiciele nauki z polskich ośrodków akademickich. Planowany jest także szeroki udział doktorantów i studentów – członków kół naukowych, którzy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia. Dobrze przyjęty w ubiegłym roku Panel Dyskusyjny zostanie powtórzony również w tegorocznej edycji. W trakcie Panelu uczestnicy Konferencji będą mogli szerzej porozmawiać o prezentowanych w trakcie Konferencji tematach i wymienić się doświadczeniami.

Konferencja odbędzie się w dniach 02-03.12.2022 r. w Toruniu.

Więcej informacji na stronie internetowej.