Trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów

Zachęcam do udziału w trzeciej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów.

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.

Prace obronione od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r. można zgłaszać do 29 października 2021 r. (godz. 16.15) – decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską – DK – konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską – DK – konsumenci”.

Wyniki ogłoszone zostaną w pierwszym kwartale 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informacje pochodzą ze strony UOKiK.