TYGIEL 2023 – „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

W dn. 23-26 marca 2023 r. odbędzie się XV jubileuszowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Konferencja odbywać się będzie zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk ścisłych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych, obszar sztuki.

Uczestnikami wydarzenia mogą być: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, zaproszeni Goście, przedstawiciele firm.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie:https://konferencja-tygiel.pl/ a także: https://www.facebook.com/TYGIEL.Lublin/.