V Kongres BIO

W dniach 13-16.09.2023 odbędzie się V Kongres BIO który skierowany jest dla wszystkich interesujących się biochemią, biologią komórki, fizjologią, biologią molekularną, biotechnologią i biomedycyną. Kongres
odbędzie się w Szczecinie, stolicy Pomorza Zachodniego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (ul.Krakowska 71-79).
Organizatorzy wzięli pod uwagę ogromne zróżnicowanie zainteresowań środowiska naukowego zajmującego się badaniami z zakresu Life Sciences chcąc zaproponować możliwie jak najszersze
spektrum tematyczne, by umożliwić wszystkim zainteresowanym zaprezentowanie efektów swojej pracy badawczej. Chcieliby ponadto, aby V Kongres BIO stał się nie tylko okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych, ale także doskonałym forum wymiany myśli i doświadczeń.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.