VI edycja konkursu NCN MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło kolejną edycję konkursu MINIATURA. W ramach przedsięwzięcia można uzyskać środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Łącznie na ten cel NCN przeznaczy 20 mln zł. Nabór wniosków trwa do 31 lipca br.

W konkursie MINIATURA naukowcy mogą zdobyć środki na przeprowadzenie działań naukowych, których rezultaty pomogą im przygotować projekty badawcze i następnie ubiegać się o ich sfinansowanie w konkursach NCN lub innych konkursach grantowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Więcej informacji

Informacje pochodzą ze strony MEiN oraz NCN.