VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka”

Serdecznie zapraszam do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka”, która odbędzie się  w Akademii WSB w formule on-line, w dniach 15-16 kwietnia br.

Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze szeroko pojętych innowacji; prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie zagadnieniom związanym m.in. z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, Big Data, Internetem rzeczy, robotyzacją i automatyzacją. Tematyka drugiego dnia konferencjizwiązana będzie ściśle z innowacjami w organizacjach, przedsiębiorczością intelektualną oraz kreatywnością w innowacjach. Tematyka ta zostanie omówiona przez międzynarodowe grono keynote speakerów, reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe z całego świata.

Uczestnikami konferencji będą wybitni, międzynarodowi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości; jak również przedstawiciele środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki, kultury, edukacji i inni praktycy zainteresowani problematyką innowacji i przedsiębiorczości.

Konferencja będzie także okazją dla studentów – członków Klubu Innowatora KSSE – do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami świata nauki i biznesu, do dyskusji o skutecznych sposobach tworzenia i rozwijania firmy, wdrażania innowacji oraz o możliwościach uzyskania wsparcia dla młodych innowatorów. 

Zapraszamy do rejestracji: TUTAJ.

Prosimy o rejestrację do dnia 11.04.2021 r. bez czynnego udziału w konferencji.

Konferencja finansowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 018/RID/2018/19

Udział w konferencji jest bezpłatny