VII Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu

W dniach 17–18 listopada 2022 r. w AGH odbędzie się VII Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje tematy związane ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz „Europejskim Zielonym Ładem”, w tym także gospodarką o obiegu zamkniętym.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z procesem budowania oraz wdrażania strategii CSR, a także dowiedzą się, jak idea odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wyniki ekonomiczne firmy.

W trakcie konferencji eksperci z różnych firm opowiedzą o tym, jak w ich przedsiębiorstwach funkcjonuje ład korporacyjny, jaki mają wpływa na klimat, środowisko oraz jak raportują działania społecznie odpowiedzialne.

Zaplanowano również certyfikowane szkolenia prowadzone przez specjalistów z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie działające przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej.