VIII Forum BioGIS

W dniach 29-30.11.2023 odbędzie się VIII Forum BioGIS, którego tematem jest transformacja historycznych danych przyrodniczych do cyfrowych baz danych przestrzennych oraz ich wykorzystanie w nauce, edukacji i ochronie przyrody.

Uczestnicy tegorocznej edycji Forum BioGIS będą mieli możliwość zapoznania się z potencjałem wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych do celów naukowych, edukacyjnych, ochrony przyrody i zarządzania środowiskiem. Forum BioGIS ponadto umożliwi uczestnikom poznanie zasad i procedur, które umożliwiają transformację historycznych danych przyrodniczych do formatu cyfrowego i wymiaru przestrzennego. Zaplanowane są sesje referatowe i posterowe, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

Tematyka sesji referatowych i posterowych obejmie między innymi:

  • przygotowanie historycznych zbiorów przyrodniczych do digitalizacji,
  • digitalizacja zbiorów przyrodniczych oraz procedury wsparcia informatycznego,
  • historyczne zbiory przyrodnicze w środowisku GIS – geotagowanie tekstowych opisów lokalizacji zbioru okazów,
  • wyzwania budowy informatycznej bazy danych dla historycznych zbiorów przyrodniczych,
  • specyfikacja danych opisujących historyczne zbiory przyrodnicze – struktura metadanych,
  • interoperacyjność historycznych zbiorów przyrodniczych – (geo)portale i rozwiązania mobilne.

Planowane są również warsztaty zaznajamiające Uczestników z zagadnieniami budowania cyfrowych baz danych przyrodniczych oraz wykorzystywania ich zasobów w nauce, ochronie przyrody oraz szeroko pojętej edukacji. 

Przesyłanie abstraktów referatów i posterów możliwe jest do 30 września 2023, natomiast rejestracja na wydarzenie odbywa się do 31 października br.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.