“Welcome to Poland – historie sukcesu” – konferencja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w gościnnych progach w budynku Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 20 października przygotowuje konferencję poświęconą tematowi organizacji obsługi przedstawicieli zagranicznego środowiska akademickiego na polskich uczelniach. Właśnie ruszyły zapisy.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat metod i narzędzi wykorzystywanych przez polskie uczelnie i instytuty do obsługi osób z zagranicy. Na konferencji wystąpią eksperci i ekspertki w dziedzinie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, którzy reprezentować będą instytucje biorące udział w programie NAWA „Welcome to Poland”.

– Jako Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej konstruujemy ofertę programów i stypendiów, które wspierają internacjonalizację nauki poprzez mobilność studentów i naukowców. W ten sposób budujemy wizerunek kraju otwartego, nowoczesnego, sprzyjającego nauce i prowadzeniu pracy badawczej. Jedną z naszych flagowych propozycji jest program „Welcome to Poland”. Cieszymy się, że dzięki naszemu przedsięwzięciu razem ze środowiskiem akademickim pozwalamy obcokrajowcom nie tylko rozwijać się naukowo na naszych uczelniach, ale także poznać piękno i możliwości, oferowane przez nasz kraj – tłumaczy dr Dawid Kostecki, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, we wstępie do książki „Welcome to Poland – historie sukcesu”.

Warto zaznaczyć, że choć punktem wyjścia – jak wskazuje tytuł konferencji – jest jeden z flagowych programów NAWA, naszym celem jest omówienie całego spektrum działań, jakie podejmują polskie instytucje, by jak najlepiej podjąć i zintegrować nie tylko ze społecznością akademicką, ale także szerzej – z polskim społeczeństwem – przyjeżdżających do kraju studentów, doktorantów czy naukowców. Zaproszeni przez nas prelegenci podzielą się doświadczeniami w budowaniu zdolności instytucjonalnej, potrzebnej do przyjmowania osób z zagranicy w oparciu o program „Welcome to Poland”, projekt UniWeliS oraz z pozycji koordynatora inicjatywy EURAXESS w Polsce. Nasi goście zaprezentują specyficzne potrzeby związane z obsługą zagranicznej kadry akademickiej. Chcielibyśmy rozmawiać nie tylko o zrealizowanych już pomysłach i projektach, ale także skupić się na trendach i zmianach, jakie zachodzą w obszarze obsługi międzynarodowej wymiany akademickiej chociażby w sytuacji pandemii czy konfliktów zbrojnych.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz program znaleźć można TUTAJ.

Link do formularza rejestracyjnego znajduje się TUTAJ.

Dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w konferencji stacjonarnie w Krakowie, przewidzieliśmy streaming.

Więcej informacji na stronie internetowej NAWA.