Welcome to Poland

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Program skierowany jest do m.in. uczelni, PAN, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych, instytutów badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Termin składania wniosków upływa 31.01.2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej NAWA.