X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Stan – Trendy – Strategie”

W dniach 16-17 listopada 2023 w Uniejowie odbędzie się X Konferencja X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Stan – Trendy – Strategie”.

Obszary tematyczne obejmują między innymi takie zagadnienia jak wpływ integracji europejskiej i globalizacji oraz uwarunkowań wewnętrznych na wzrost konkurencyjności i rozwój regionów; zarządzanie edukacją; partnerstwo w kreowaniu wartości dla interesariuszy w regionie; problematyka współczesnej logistyki regionów silnie uprzemysłowionych; wpływ zarządzania marketingowego na konkurencyjność i rozwój regionu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia.