XII Edycja Konferencji dla Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki

Zapraszamy Uczestników Szkół Doktorskich, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego
oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką na Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców i spotkanie za pośrednictwem Internetu odbywające się 3 i 11.12.2022.

Rekrutacja trwa do 9.11.2022

Konferencja obejmuje nauki przyrodnicze i inżynieryjne, nauki humanistyczne, ekonomiczne i społeczne.

Więcej informacji znajduje się na stronie XII Edycji Konferencji dla Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki.