XII Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca rozstrzygnięty

Przedstawione zostały wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. W przedsięwzięciu wzięli udział twórcy 103 nowatorskich rozwiązań z 19 polskich uczelni. Wśród wyróżnionych projektów znalazł się innowacyjny sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej czy bezprzewodowy system nadzoru nad temperaturą ciała pacjenta. Konkurs Student-Wynalazca oraz promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych rozwiązań to zadanie dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.

W XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca wzięli udział twórcy 103 nowatorskich rozwiązań z 19 polskich uczelni. Największą aktywnością wykazali się studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (38 rozwiązań), Politechniki Lubelskiej (14 rozwiązań) oraz Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Świętokrzyskiej (po 9 rozwiązań).

Komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych. Doceniono takie projekty jak:

  • innowacyjny sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej (Jakub Krasowski, Politechnika Świętokrzyska), 
  • bezprzewodowy system nadzoru nad temperaturą ciała pacjenta – Fevero (Jakub Szczerba, Śląski Uniwersytet Medyczny), 
  • sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej (Karolina Janus, Politechnika Świętokrzyska), 
  • cykl 38 wynalazków dotyczących nowych glikozydów flawonoidowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej (Agnieszka Krawczyk-Łebek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),
  • sposób i urządzenie do detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu w cyklu 4 wynalazków (Wojciech Reklewski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Przyznano także 5 wyróżnień i 7 nagród specjalnych

Główną nagrodą w konkursie jest prezentacja rozwiązań na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Serdecznie gratulujemy!

WIĘCEJ INFORMACJI

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.