XIV Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

XIV Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” odbędzie się 24-25 maja 2023 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Konferencja swoim zakresem obejmowała będzie poniższe tamaty:

  • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
  • Innowacje technologiczne i IT
  • Nauki medyczne i zdrowie
  • Komunikacja marketingowa i nowe media
  • Aktualne problemy polityki i bezpieczeństwa
  • Zrównoważony rozwój – pod patronatem Europe Direct Rzeszów

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana i Soci@lCommunication oraz Financial Internet Quarterly.

Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł, natomiast termin wniesienia opłaty konferencyjnej mija 10 maja 2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 maja 2023r.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.