XIV Ogólnopolska Konferencja “Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

XIV Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” odbędzie się 24-25 maja 2023r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Swoim zakresem będzie obejmowała poniższą tematykę:

* Innowacje w ekonomii i zarządzaniu

* Innowacje technologiczne i IT

* Nauki medyczne i zdrowie

* Komunikacja marketingowa i nowe media

* Aktualne problemy polityki i bezpieczeństwa

* Zrównoważony rozwój

Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, referaty mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN.

Koszt uczestnictwa: 100 zł, termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 maja 2023 r.

Konferencja odbędzie się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ przy ul.Kielnarowej 386A w Tyczynie.

Rejestracja na konferencję możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej.