XLIX Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt

Doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie informują o XLIX Konferencji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 września 2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Konferencja kierowana jest do doktorantów, którzy chcieli by zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe w sesji dla Młodych Naukowców oraz do osób zaintersowanych tematyką fizjologii żywienia zwierząt, paszoznawstwa i jakości produktów odzwierzęcych.

Konferencja będzie odbywać się w trybie hybrydowym.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej UP w Lublinie.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznej deklaracji.