XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba odbędzie się w
Brzesku 21 października 2023 r.

Organizatorzy konferencji:
• Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
• Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
• Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia
Pielgrzymowanie szlakami Camino de Santiago jest nie tylko fenomenem religijnym
i społecznym, ale ma także istotne znaczenie kulturotwórcze. Zmierzanie ku głębszemu
spojrzeniu na ten aspekt jakubowego pielgrzymowania to myśl przyświecająca organizacji
jesienią br. w Brzesku Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe Drogi
św. Jakuba. Udział w niej zapowiedzieli m.in. profesorowie:

 • Klaus Herbers (Erlangen, Niemcy);
 • Enrique Alarcon (Pampeluna, Hiszpania);
 • Vedran Prazen (Zagrzeb, Chorwacja);
 • Alfred Krogmann (Nitra, Słowacja).

Zainteresowanych badaczy zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień, które mogą
zostać przedstawione w czasie konferencji. Potencjalnym prelegentom sugerujemy szczególnie
podjęcie tematyki:

 • znaczenia drogi św. Jakuba dla dziedzictwa kulturowego w kontekście europejskim,
  ogólnopolskim oraz lokalnym (w odniesieniu do województwa małopolskiego);
 • ukazania relacji wiary i kultury w uwarunkowaniach Dróg św. Jakuba;
 • funkcjonowania fenomenu Camino de Santiago jako elementu dziedzictwa religijnego
  i kulturowego Europy i Polski;
 • analizy przejawów życia kulturalnego obserwowanego w realiach Camino.

Propozycje wystąpień można przesyłać do 10 lipca 2023 na adres: camino@umk.pl. Na
obecnym etapie przygotowań prosimy o tytuł wystąpienia, przedstawienie głównych jego tez
i krótkiego streszczenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru prelegentów w kluczu
zgodności tematyki wystąpień z problematyką wydarzenia. W trakcie konferencji
przewidywane jest ścisłe przestrzeganie harmonogramu czasowego – każde wystąpienie potrwa
maksymalnie 20 minut. Oczywiście będzie możliwość ilustrowania przedstawianych treści
prezentacją wizualną przygotowaną w formacie PowerPoint.
Organizatorzy podejmą starania zmierzające do opublikowania drukiem materiałów
będących treścią wystąpień konferencyjnych. Zainteresowani autorzy proszeni są w tej kwestii
o odrębny kontakt z organizatorami. Ostateczny tekst powinien zostać przesłany do 10 sierpnia
br.
Szczegóły organizacyjne będą na bieżąco publikowane na stronie Sanktuarium w Brzesku
oraz w internetowej witrynie WikiCamino pod adresem camino.umk.pl. W razie pytań
i wątpliwości prosimy o kontakt z ks. dr. D. Doburzyńskim (koordynującym prace sekretariatu
konferencji) pod nr tel. 507 025 870.