XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 

Seminarium odbędzie się w dniach 29 – 30 czerwca 2023, na Wydziale Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (XVI KSD) jest skierowane do doktorantów,
młodych doktorów, przedstawicieli świata nauki reprezentujących wszystkie uczelnie wyższe,
jednostki PAN z całej Polski, a także Europy. XVI KSD ma charakter interdyscyplinarny i
kierowane jest do młodych adeptów nauki realizujących swoje badania w zakresie chemii, fizyki i
nauk technicznych, farmacji, medycyny, biologii i nauk przyrodniczych. Podczas Seminarium
uczestnicy prezentują wyniki w formie komunikatu ustnego lub posteru na trzech równolegle
trwających sekcjach: nauk chemicznych, biologiczno-medycznych i techniczno-fizycznych.
Wszystkie wystąpienia są oceniane przez specjalistów z danej dyscypliny, którymi są pracownicy
naukowi wydziałów naszego Uniwersytetu oraz innych szkól wyższych. Najlepsze wystąpienia
ustne oraz postery są nagradzane przez komisje oceniające dane dziedziny wiedzy. Dzięki temu
spotkaniu naukowcy nie tylko mogą zaprezentować wyniki badań własnych i zapoznać się z
tematyką badawczą kolegów, ale także jest to wyjątkowa okazja do wymiany pomysłów,
wspólnych dyskusji i nawiązania współpracy międzyuczelnianej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.