XVIII edycja konkursu Popularyzator Nauki

Zachęcamy do udziału w XVIII edycji konkursu Popularyzator Nauki. Jak wskazują organizatorzy – celem konkursu Popularyzator Nauki jest uhonorowanie osób, zespołów osób i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka, przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych, dzielą się wiedzą i pasją naukową. W konkursie oceniana jest działalność popularyzatorska skierowana do osób, które nie są związane zawodowo z popularyzowanym obszarem wiedzy.

Nabór trwa do 18 września br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2022 r.

Nagradzane kategorie:

  • Naukowiec – zgłoszenia od osób indywidualnych (posiadających co najmniej tytuł doktora);
  • Animator – zgłoszenia od osób prowadzących indywidualną działalność popularyzatorską (nieposiadających tytułów naukowych); 
  • Zespół – zgłoszenia od zespołów popularyzujących naukę (koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji);
  • Instytucja – zgłoszenia od instytucji naukowych (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowych (np. organizacje pozarządowe, centra nauki) i przedsiębiorstw; 
  • Media – zgłoszenia od dziennikarzy, zespołów redakcyjnych mediów, blogerów czy zespołów tworzących strony internetowe.

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Nauka w Polsce.