XXII Międzynarodowa Konferencja “Friends of Socotra”

W dniach 15-17 września 2023 roku odbędzie się XXII Międzynarodowa Konferencja poświęcona Sokotrze, która organizowana jest przez Wydział Biologii wraz z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym celem Konferencji jest prezentacja badań naukowych dotyczących Sokotry oraz dyskusja nad przyszłymi projektami badawczymi, a tegorocznym tematem przewodnim jest ochrona zagrożonej fauny i flory Sokotry.

XXII Międzynarodowa Konferencja poświęcona Sokotrze odbywa się w połączeniu z corocznym Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia „Przyjaciele Sokotry” – organizacji charytatywnej powołanej w celu promowania zrównoważonego użytkowania i ochrony środowiska naturalnego Archipelagu Sokotry.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej.