Zagrożenie wykluczeniem w społeczeństwie informacyjnym

Koło Naukowe Infologów organizuje XVI ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję kół naukowych.

Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2022 roku w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego (ul. Uniwersytecka 4) zarówno stacjonarnie, jak i online.

Planowany zakres wystąpień to:

  • współczesne uwarunkowania społeczne wykluczenia informacyjnego – przyczyny i społeczne konsekwencje braku kompetencji w zakresie literacy i digital literacy;
  • współczesne uwarunkowania ekonomiczne wykluczenia informacyjnego – pauperyzacja, ograniczony dostęp do infrastruktury IT i ICT;
  • osoby z niepełnosprawnościami (dysfunkcjami) różnego typu, o specjalnych potrzebach jako twórcy i użytkownicy informacji, wsparcie instytucjonalne (lub jego brak), wizerunek w tekstach kultury;
  • mniejszości etniczne i wyznaniowe – wizerunek medialny, ograniczenia o charakterze psychokulturowym (stereotypy i uprzedzenia), ich przyczyny i konsekwencje;
  • środowiska nieheteronormatywne/nienormatywne (społeczność LGBT+, queer etc.) jako twórcy i użytkownicy informacji, obraz w mediach i tekstach kultury;
  • system szkolnictwa w Polsce – status quo a potrzeby w zakresie zapobiegania wykluczeniom w wyżej wymienionych obszarach;
  • kryteria oceny tekstów kultury dawnych i współczesnych z perspektywy szeroko rozumianego wykluczenia społecznego.

Zgłoszenia o udziale można przysyłać do 22 listopada 2022 roku za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest obligatoryjna zarówno dla panelistów, jak i słuchaczy.

Materiały z konferencji będzie można opublikować na łamach czasopisma „Bibliotheca Nostra”. Teksty można wysyłać do końca grudnia 2022 roku.

Więcej szczegółów znajduje się na Facebooku wydarzenia oraz stronie WWW.