Zapraszamy serdecznie na konferencję ‘RNA goes viral’ – rzetelne źródło informacji o wirusach!

English version below

Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferencję pt. ‘RNA goes viral’, która odbędzie się 1.-2. lipca 2021 r. w Instytucie Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Dzisiejszy świat pełen jest nowych niespodziewanych wyzwań, takich jak
trwająca pandemia COVID-19. Coraz częściej do zrozumienia współczesnych problemów oraz opracowania skutecznej strategii ich rozwiązań wymagana jest wiedza z pogranicza różnych dziedzin naukowych i interdyscyplinarne podejście.
Rzeczoną interdyscyplinarnością charakteryzować się będzie również
organizowana przez nas konferencja ‘RNA goes viral’, podczas której
wyodrębniliśmy 3 sesje tematyczne:

 • Sesja 1 ’From thermodynamics of nucleic acids …’, podczas której
  prezentowane będą doniesienia z zakresu szeroko rozumianej chemii i biologii kwasów nukleinowych;
 • Sesja 2 ‘… through biology of viruses…’, podczas której prezentowane będą doniesienia z zakresu wirusologii, biologii molekularnej, biologii strukturalnej;
 • Sesja 3 ‘… to efficient anti-SARS-CoV-2 strategies’, podczas której
  prezentowane będą doniesienia z zakresu medycyny, biologii medycznej,
  epidemiologii oraz diagnostyki molekularnej.

Więcej szczegółów znajdziecie w zaproszeniu

REGISTRATION/ REJEJSTRACJA

Dear Colleagues,
it is our great pleasure to invite you to the conference ‘RNA goes viral’,
which will be held on 1.-2. July 2021 at the Institute of Bioorganic
Chemistry Polish Academy of Sciences in Poznan, Poland.
Today’s world is full of new unexpected challenges such as the ongoing
COVID-19 pandemic. To understand contemporary problem and develop
an effective strategy for their solutions we require knowledge from
various scientific fields and an interdisciplinary approach. Therefore, to
fulfill these requirements of modern science, we distinguished three
thematic sessions:

 • Session 1 ‘From thermodynamics of nucleic acids …’ with presentations
  on the broadly understood chemistry and biology of nucleic acids;
 • Session 2 ‘… through biology of viruses …’, with talks in field of virology,
  molecular biology, and structural biology;
 • Session 3 ‘… to efficient anti-SARS-CoV-2 strategies’, with reports in the
  field of medicine, medical biology, epidemiology and molecular
  diagnostics.