Gala Młodych Naukowców – musisz tam być!

Gala Młodych Naukowców ma charakter popularnonaukowy i umożliwia wymianę myśli oraz dyskusje dotyczące najbardziej istotnych kwestii w funkcjonowaniu naszych środowisk na Politechnice Warszawskiej. Uczestnictwo wielu specjalistów z przemysłu, biznesu, świata nauki to gwarancja optymalnego transferu informacji, umożliwiającabudowanie nowych kontaktów oraz relacji służących propagowaniu oraz rozwijaniu podejmowanych na co dzień tematów. Wydarzenie organizowane jest przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej, we współpracy merytorycznej z Radą Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacją Politechniki Warszawskiej i zbudowanejest z trzech części: 

1. Wystawy Posterów – młodzi naukowcy PW przystępując do konkursu, mogą zaprezentować swoje osiągniecia naukowe. Następnie z przesłanych prac zostanie stworzona wystawa, która będzie udostępniona w Gmachu Głównym PW w dniach 16 – 23 stycznia 2023 r.

2. Kongres Młodych Naukowców (KMN) – 21 stycznia w godzinach 10.00-15.00, Mała Aula PW, obejmujący trzy panele dyskusyjne: Laboratoria Przyszłości, Droga do Sukcesu, Młodzi Naukowcy. W każdym panelu uczestniczyć będą przedstawiciele: Władz Uczelni, młodych naukowców, fachowców ze świata biznesu, przemysłu, nauki oraz eksperci z ministerstw. KMN w formule paneli dyskusyjnych w naszym odczuciu znacząco uatrakcyjni konwersacje.

3. Bal Młodych Naukowców (BMN) – 21 stycznia o godzinie 19.00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW odbędzie się Bal, będący zwieńczeniem Gali Młodych Naukowców. Ta część to świetna okazja do wymiany myśli, spostrzeżeń i kontynuacji kluczowych tematów w nieco luźniejszej atmosferze.

Informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej wydarzenia https://rdpw.pw.edu.pl/gmn/ Wydarzenie organizowane jest przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej.