Skorzystaj z eksperckiej wiedzy

Celem projektu jest promowanie wiedzy w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych. Wraz z wejściem nowej ustawy regulującej obszar szkolnictwa wyższego i nauki, umożliwiono doktorantom realizację doktoratów wdrożeniowych, których celem jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, której efektem jest wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.  Realizacja doktoratu wdrożeniowego to relacja win-win- win. Jednak aby możliwe było osiągnięcie sukcesu, konieczna jest ewaluacja działań, edukowanie w szybko zmieniającym się prawie.  Doktoranci i młodzi naukowcy, zainteresowani transferem wiedzy ze strefy naukowej do strefy komercyjnej  w toku kształcenia doktorskiego pomimo otrzymanych wskazówek oraz bezpośredniego kontaktu z otoczeniem społeczno-gospodarczym wciąż oczekują podnoszenia kompetencji, szczególnie w zakresie projektowania badań, networkingu biznesowego czy właśnie podstaw komercjalizacji wyników.  Stwarzanie im przestrzeni do podnoszenia kompetencji jest głównym celem projektu.

 
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.