Ambasadorzy

Angelika Kantor

Doktorantka II roku Szkoły Doktorskiej – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – dziedzina nauk społecznych, dyscyplina Ekonomia i Finanse.
Zainteresowania naukowe: greenwashing, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, konsument.
Zainteresowania prywatne: gry planszowe, gry rpg, komiksy.
Aktywnie działa przy Samorządzie Doktorantów Uniwersytetu.
Zawodowo związana z marketingiem.

Maria Jaworska

Z wykształcenia archeolog śródziemnomorski, absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania dotyczą relacji polityczno-gospodarczych między Kretą a Cyrenajką w okresie rzymskim. Uczestniczka polskich badań archeologicznych, m.in. w Ptolemais (Libia), Novae (Bułgaria), Apsaros (Gruzja), Risan (Czarnogóra), Olbia (Ukraina). Uczestniczka licznych konferencji w kraju i za granicą.
Jedną z jej pasji jest popularyzacja historii.
Jest aktywną członkinią studenckich ruchów uczelnianych, w ramach których stara się realizować projekty naukowe, jak również organizować konferencje, warsztaty oraz szkolenia.

Katarzyna Wychodnik

Doktorantka III roku Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów GUMed. Członek Senatu GUMed, Rady Pierwszej Szkoly Doktorskiej, Komisji Statutowej oraz Komisji Dyscyplinarnej GUMed. Członek Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. I wiceprzewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.
Zainteresowania naukowe obejmują analizę obecności farmaceutyków glebie oraz wodach podziemnych. W pracy doktorskiej bada również lekooporność bakterii, obecnych w próbkach rzeczywistych na oznaczone w nich farmaceutyki.
Prywatnie żyjąca w wiecznym pośpiechu fanka kawy, podróży, gier planszowych oraz ekstremalnych przeżyć.

Katarzyna Koput

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Poznaniu a jej praca dyplomowa otrzymała wyróżnienie przyznane przez Polsko-Chińską Izbę Handlową. W czasie studiów pełniła funkcję kierownika projektu w programie Global Talents w międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Oprócz stypendiów Rektora dla najlepszych studentów jej osiągnięcia naukowe zostały nagrodzone stypendium przez Vrije Universiteit Amsterdam w Holandii.
Obecnie jest doktorantką na Wydziale Filozofii w  Katedrze Podstaw Informatyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w  Lublinie. Jej rozprawa doktorska dotyczy interdyscyplinarnego zagadnienia etyki sztucznej inteligencji.
Katarzyna Koput pełni rolę kierownika w grantach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz w programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości finansowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto jest wykonawcą w interdyscyplinarnym projekcie z subwencji wewnętrznych Uczelni.
Zawodowo związana jest z firmą LocalHost Group sp. z o.o., gdzie swoje wieloletnie doświadczenie w branży zarządzania projektami w IT i sektorze finansowym wykorzystuje jako project manager przy tworzeniu Localhost Academy. Firma prowadzi kursy programowania i pomaga młodym adeptom tej sztuki w znalezieniu intratnej posady w  nowym środowisku.
Po godzinach obowiązków akademickich i  zawodowych, korzystając z  ukochanego systemu pracy zdalnej podróżuje po kraju i świecie, odkrywając nieznane katalogom dla turystów miejsca i próbując nowych smaków potraw przy dźwiękach lokalnej muzyki. Żyje tak, aby zebrać jak najwięcej odpowiedzi na pytanie, które zadaje sobie każdego dnia tuż po przebudzeniu: „Jakie chwile będziesz pamiętać, gdy będziesz umierać?”. Stąd nie kolekcjonuje rzeczy, jest skrajną minimalistką. Lubi koncerty na żywo. Nie  lubi rodzynek w serniku.
Zawsze znajdzie czas aby pomóc drugiej osobie- dlatego, jeśli czytasz to i masz pytania to pisz: katarzynakoput@kul.pl. Nie ma głupich pytań, są tylko stracone szanse spowodowane strachem przed krytyką i  porażką. Jedyne co ją w życiu zastanawia to, to skąd niektórzy ludzie wiedzą, gdzie poprawnie należy postawić w zdaniu przecinek.

Łukasz Stępień

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna oraz Inżynieria Materiałowa. Podczas studiów opublikował dwa rozdziały w monografii naukowej. Wielokrotny uczestnik konferencji naukowych w takich ośrodkach jak: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, EUREKA w Krzyżowej.
Poza działalnością naukową mocno zaangażowany w działalność Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie zorganizował jako główny koordynator VI Podkarpacki Festiwal KultURalia 2018.

Maciej Świstoń

Doktorant w Zakładzie Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo związany z komunikowaniem, internetem, reklamą, nowymi mediami i kulturą popularną.
Zawodowo zajmuje się marketingiem, szkoleniami, fotografią, filmem, mediami społecznościowymi i próbuje utrzymać wymarzoną własną firmę Miday.

Mateusz Bartoszewicz

Doktorant Nauk o Polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Przewodniczący Samorządu Doktorantów UWr.
Przygotowuje pracę doktorską pt. “Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii – analiza porównawcza”.
Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne, współczesna propaganda i socjotechnika, marketing polityczny, psychologia społeczna, walka informacyjna.

Waldek Pluta

Jestem świeżo upieczonym doktorantem Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W ramach doktoratu badam młode kobiety, mieszkanki województwa Zachodniopomorskiego, pod kątem występowania otyłości metabolicznej u osób z prawidłową masą ciała. Chciałbym w swoich badaniach przeanalizować ewentualny wpływ tego schorzenia na dysfunkcję śródbłonka naczyń. Dodatkowo, moim celem jest uświadomienie społeczeństwa o występowaniu otyłości ukrytej oraz o tym, jak ważna jest kontrola masy ciała.
W wolnych chwilach interesuje się grami planszowymi, ogrodnictwem oraz majsterkowaniem.

Konrad Jazgar

Student ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Z zamiłowania biochemik. Badaniami naukowymi i pracą laboratoryjną zainteresowałem się już, jako licealista, gdzie uczestniczyłem w różnych badaniach naukowych z zakresu chemii i biochemii. W trakcie studiów, swoje zainteresowania naukowe związałem z badaniami z zakresu biologii strukturalnej i biochemii białek na kompleksie, które realizuję z grupie badawczej Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii. Aktualnie kontynuuję moje badania naukowe na Uniwersytecie Heidelberskim w Niemczech w ramach programu Erasmus+ Studia.

Oprócz tego wielki fan podróży rowerowych, nurkowania, pływania i innych sportów wszelakich. W wolnym czasie lubię też uczyć się języków i szukać ciekawych odkryć ze świata nauki.

Kamila Fortunka

Absolwentka pielęgniarstwa na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej UJK w Kielcach. W czasie studiów pełniąca funkcję Przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Medyk przez okres dwóch kadencji. Organizatorka kilkunastu konferencji naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania naukowe w teorii i praktyce”, II, III oraz IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki o zdrowiu w teorii i praktyce”, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie projektami – podejście interdyscyplinarne”, a także współorganizatorka „Kieleckich Dni Biznesu” obejmująca stanowisko kierownicze przy realizacji tego przedsięwzięcia. Członek Rady Fundacji Biznesu i Nauki oraz Zespołu Młodej Pielęgniarki i Położnej przy Świętokrzyskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Kielcach. Zaangażowana również charytatywnie jako wolontariusz w Projektor – Wolontariat Studencki oraz w organizacji studenckiej AIESEC. Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych z punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczestniczka wielu konferencji o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Dodatkowo działaczka w WRSS podczas trwania studiów. Obecnie członek Samorządu Doktorantów UJK.

Dorota Walczak-Waler

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie zdobyła cenne doświadczenie
i wiedzę w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie. To właśnie tam narodziła się moja pasja
i zainteresowanie strategicznym zarządzaniem miastem i handlem detalicznym. Specjalizowałam się w zrównoważonym rozwoju, angażując się w opracowywanie kluczowych dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Jednym z moich wyjątkowych osiągnięć było aktywne zaangażowanie w tworzenie pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego procesu rewitalizacji, zatytułowanego „Proste kroki do rewitalizacji”.

Poza pracą, jako doktorantka poświęcam się badaniom i zgłębianiu tajników nowoczesnego handlu detalicznego. Fascynuje mnie dynamiczny rozwój tego sektora, który nabierał szczególnego tempa od początku lat 90-tych. To fascynujące studium zmian, innowacji i adaptacji do potrzeb współczesnych konsumentów.

W życiu kieruję się mottem Wolfganga Goethego „Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Sukces odnoszą ci, którzy potrafią zmusić się do pracy.”

Kontakt: dorota.walczak-waler@humanitas.edu.pl