Ogłoszenia

Międzynarodowe warsztaty naukowe: Challenging the Rise of Euroscepticism

Dowiedz się więcej

Konkurs na pracę licencjacką i magisterką obronioną w latach 2020-2022 na temat pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej

Dowiedz się więcej

Kurs Podstawy języka rosyjskiego

Dowiedz się więcej

Studia doktoranckie we Florencji, Europejski Instytut Uniwersytecki, Wydział Historii i Cywilizacji

Dowiedz się więcej

Stypendium dla studenta w ramach projektu NCN OPUS-14-ST2 Ciężkie bariony i podwójnie ciężkie tetrakwarki w efektywnym modelu chiralnym dla chromodynamiki kwantowej

Dowiedz się więcej

Konkurs na stanowisko Stypendysty w Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii (NCN SONATA 15 – NZ)

Dowiedz się więcej

Stypendium rezydencyjne Fundacji Terra – w Giverny we Francji

Dowiedz się więcej

Stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy

Dowiedz się więcej

Program stypendialny “Wyszehradzkie Rezydencje Literackie”

Dowiedz się więcej

Stypendia MNiSW dla młodych naukowców

Dowiedz się więcej

Konkurs na pracę dyplomową z chemii 2020

Dowiedz się więcej

Konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Dowiedz się więcej

Stypendium naukowe w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

Dowiedz się więcej

Stypendium naukowe na Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ

Dowiedz się więcej

Stypendium naukowe w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej

Dowiedz się więcej

Stypendium naukowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dowiedz się więcej

Oferta pracy na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dowiedz się więcej

Programy Akceleracyjne – Poland Prize

Dowiedz się więcej

Program BioLAB

Dowiedz się więcej

Stypendium Wyszehradzkie w Open Society Archives (OSA) 2020/21

Dowiedz się więcej

Oferta pracy na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

Dowiedz się więcej

Program mobilności studentów i doktorantów – MOST

Dowiedz się więcej

Stypendia BAYHOST w Bawarii 2021/22

Dowiedz się więcej

Stypendium na studia magisterskie i doktoranckie na CEU 2021/22

Dowiedz się więcej

Program wymiany bilateralnej NAWA dla studentów i naukowców 2020

Dowiedz się więcej

Program CEEPUS – Stypendia Freemover 2020/2021

Dowiedz się więcej

Lublin – stypendia dla studentów i doktorantów 2020

Dowiedz się więcej

Studia doktoranckie w ramach Wydziału Historii i Cywilizacji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji

Dowiedz się więcej

[Szkoła Zimowa] Transfer of EIT Raw Materials PhD Winter School ‐ Entrepreneurship in the CE” (TransDOCSUM)

Dowiedz się więcej

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dowiedz się więcej

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego

Dowiedz się więcej