Ogłoszenie Konkursu PRODOK 2021

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła konkurs na najbardziej prodoktorancki podmiot prowadzący szkołę doktorską lub studia doktoranckie w Polsce oraz najlepszy samorząd doktorancki.

Aby wziąć udziału w konkursie PRODOK 2021, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. W celu uzyskania linku do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej jednostki, należy przesłać wiadomość mailową o treści: „Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla <nazwa podmiotu>.” na adres: prodok@krd.edu.pl

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego. Po uzupełnieniu wersji elektronicznej wygenerowany formularz należy wydrukować i podpisać przez osoby wskazane w Regulaminie Konkursu. Skany podpisanego formularza należy przesłać w formacie pdf na skrzynkę mailową: prodok@krd.edu.pl w terminie do dnia 15 października 2021 r. (decyduje data wpłynięcia maila) oraz pocztą na adres: ul. Nowogrodzka 12 lok. 6, 00-511 Warszawa w terminie do dnia 15 października 2021 r. (decyduje data nadania listu).

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego, zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularzy prosimy kierować na adres: prodok@krd.edu.pl.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępny jest na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Informacje pochodzą ze strony Krajowej Reprezentacji Doktorantów.