Założyciele portalu

mgr inż. Cezary Odrzygóźdź – Doktorant w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Podczas studiów intensywnie angażował się w działalność studencką na dwóch Uniwersytetach (Poznań i Olsztyn), podczas której zdobył spore doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, organizacji konferencji oraz koordynowaniu projektów. W przeszłości prezes Międzywydziałowego Koła Biochemii Medycznej. Były członek Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie oraz Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu. Prezes Fundacji naukowej Scientia Thorunensia. Organizator wyjazdów naukowo-integracyjnych pod marką Wypadownia. Autor i współautor kilku publikacji naukowych oraz czynny uczestnik wielu konferencji (około 20). Obecnie jest Przewodniczącym Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu a także członkiem Komisji Stypendialnej działającej przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Ponadto jest członkiem Wirusowej Grupy Wsparcia, która diagnozuje pacjentów z podejrzeniami koronawirusa. Podczas studiów realizował wiele projektów naukowych skupiających się na tematyce autyzmu, cieczy jonowych, choroby Crohna i medycyny regeneracyjnej. Prowadził wiele szkoleń z zakresu social media, personal brandingu pozyskiwania środków na projekty badawcze i innych.

DSC_4061

mgr Wojciech Kiełbasiński – Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości m.in. ekspert PKA ds. studenckich, Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, przewodniczący Komisji Finansowo-Prawnej Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu, oraz Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiA UMK. Obecnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji na WPiA UMK, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, sekretarz ZO PKA oraz członek Zarządu Samorządu Doktorantów UMK w Toruniu. Prowadził wiele szkoleń z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i pomocy materialnej. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych.

DSC_4071

mgr inż. Jakub Szczepkowski – absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej oraz ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a także podyplomowych studiów z zarządzania projektami na SGH w Warszawie. Obecnie doktorant IV roku studiów doktoranckich w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Wieloletni i doświadczony działacz samorządowy (m. in. Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, Senator PG, członek Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej). Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2021. Ekspert z grona pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Product Marketing Manager w jednej z toruńskich spółek notowanych na GPW. Współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w Toruniu. I tenor w Chórze Akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instruktor żeglarstwa, jachtowy sternik morski.