Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Adresaci: Maksymalnie 15 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki
Zakończenie naboru wniosków: 1 listopada, 2020
Kwota dofinansowania: 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika
Więcej informacji: DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania dotacji uczestnicy otrzymają odpowiednie broszury informacyjne).

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
• 1 listopada na podróże od 1 marca
• 1 lutego na podróże od 1 czerwca
• 1 maja na podróże od 1 września