SONATA 16

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Adresaci: Przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia, 2020
Kwota dofinansowania: Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2021 r.

Formularze wniosków będą dostępne w sytermie ZSUN/OSF w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.