Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Adresaci: Absolwenci studiów I lub II stopnia oraz 5-letnich studiów magisterskich, którzy ukończą studia do momentu rozpoczęcia stypendium
Zakończenie naboru wniosków: 16 listopada, 2020
Kwota dofinansowania: 861 euro miesięcznie/dodatkowe świadczenia

W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok akademicki). Rozpoczęcie stypendium 1 października 2021.

Stypendia przyznawane są na cały okres wybranych studiów (maksymalnie do 24 miesięcy). W przypadku dwuletnich programów kandydat musi przedłożyć DAAD w Bonn oceny uzyskane po pierwszym roku, które uprawniają kandydata do kontynuacji studiów.

Stypendia te umożliwiają kandydatom ze wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów magisterskich uzupełniających („Master-Studium”) lub studiów podyplomowych i uzyskanie tytułu magistra („Master”) lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech.

W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni.