Stypendium stażowo-badawcze dla studentów na OIST w Japonii 2020

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Okinawa Institute of Science and Technology
Adresaci: Stypendium dla studentów studiów I i II stopnia
Zakończenie naboru wniosków: 15 października, 2020
Kwota dofinansowania: 2400 jenów/dzień, zakwaterowanie, koszta dojazdu
Więcej informacji: Czas trwania 2-6 miesięcy
Stażyści będą pracować pod nadzorem profesora z OIST oraz przyczynią się do działalności badawczej OIST. Szczegółowy zakres obowiązków ustala prowadzący badania.

Miejsca dla stażystów naukowych przyznawane są dwa razy w roku na zasadach konkursowych, z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Dziedziny naukowe:
OCHRONA ŚRODOWISKA/EKOLOGIA/ROLNICTWO,
NAUKI ŚCISŁE,
MEDYCYNA,
CHEMIA/BIOLOGIA,
INŻYNIERIA,
NAUKI PRZYRODNICZE,
KIERUNKI TECHNICZNE

Koszty podróży
OIST zapłaci za jedną bezpośrednią podróż w obie strony dla stażystów naukowych między uniwersytetem lub instytucją macierzystą a jednostką badawczą lub inną placówką, w której odbędzie się staż (głównie na Okinawie).

Inne wsparcie
Sekcja Wsparcia Studentów Graduate School zapewni wsparcie stażystom naukowym w OIST w sprawach takich jak zakwaterowanie, zakup wiz, procedury ubezpieczeniowe i lokalna rejestracja. OIST ubolewa, że ​​pomoc dla osób na utrzymaniu, członków rodziny i osób innych niż student nie jest dostępna.

Wnioski składane przez formularz online