Szybka Ścieżka Agrotech

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: O wsparcie mogą ubiegać się MŚP oraz konsorcja naukowo-przemysłowe składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Zakończenie naboru wniosków: 6 listopada, 2020
Kwota dofinansowania: od 1 mln do 50 mln
Więcej informacji: głoszone do dofinansowania w konkursie projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

W konkursie prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które obejmują prace B+R z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym