Ars et historia. O polskich kolekcjach starożytności

Data konferencji: 2021-12-08
Miejsce konferencji: Muzeum Narodowe w Warszawie
Organizator: Muzeum Narodowe w Warszawie
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: brak

Przedmiotem konferencji będą szeroko rozumiane kolekcje starożytności, a także ludzie i instytucje z nimi związane. Zbiory te często stanowiły zalążek nowoczesnych kolekcji muzealnych, dlatego też ich znaczenia nie da się przecenić – do dziś skłaniają do pochylenia się nad historią i problematyką kultury materialnej oraz społecznej.

Dyscyplina naukowa: historia i archeologia, kulturoznawstwo, sztuki piękne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych