Client Interviewing & Witness Questioning – szkolenie z adwokatem, arbitrem i profesorem prawa z USA

Data konferencji: 2022-11-04
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 299
Publikacja pokonferencyjna: Nie

Center For American Studies (partner Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym weekendowym szkoleniu z amerykańskim arbitrem, adwokatem i profesorem prawa, pt. “Client Interviewing & Witness Questioning for Lawyers”.Celem szkolenia jest wyposażenie prawników-praktyków i aplikantów w dwie kluczowe umiejętności:1) przeprowadzania wywiadu/rozmów wstępnych i udzielania porad prawnych klientom kancelarii;
oraz
2) przesłuchiwania świadków i biegłych.
Szkolenie oparte jest w 100% na scenariuszach z codziennej pracy prawnika. Tego nie da nauczyć się z teorii!Chętni Uczestnicy szkolenia przeprowadzą szereg rozmów/przesłuchań z osobą wcielającą się w klienta/świadka/biegłego, uwzględniając elementy prawne i pozaprawne (charakter, emocje). Dzięki temu nauczysz się budować z klientem relację, ewaluować wszystkie korzystne dla niego opcje i osiągać wyznaczone z nim cele oraz przesłuchiwać w korzystny dla niego sposób świadków i biegłych.Choć szkolenie prowadzone jest w języku angielskim, umiejętności nabyte w toku szkolenia mają uniwersalne przełożenie na praktykę w języku polskim.

➡️KIEDY?
Szkolenie rozpoczyna się w piątek (4/11/2022) o 17.30, zaś kończy w sobotę (5/11/2022) o 16.00.Weekendowy format szkolenia online na platformie Zoom umożliwia udział osobom pracującym na pełen etat w tygodniu. Prof. Bales będzie szkolić w czasie rzeczywistym z USA.

➡️DLA CZEGO WARTO

➤ Opanujesz sposoby strukturyzacji przesłuchań klientów, świadków i biegłych.

➤ Zrozumiesz jak skutecznie komunikować różne aspekty relacji klient-prawnik zarównowobec klientów profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych (osób fizycznych).

➤ Nauczysz się skutecznie słuchać i analizować wypowiedzi klientów oraz świadków i biegłych w różnych typach postępowań.

➤ Poznasz najlepsze metody budowania relacji, określania celów klienta i doradzania mu w kolejnych etapach pracy nad jego sprawą.

➡️WYSOCE PRAKTYCZNY PROGRAM

Dzień 1. Piątek (17:30 – 20:30)

1. Tworzenie (i unikanie tworzenia) relacji klient-prawnik. Pełnomocnictwa.2. Elementy skutecznej rozmowy wstępnej (wywiadu) z klientem:
a) wprowadzenie w problem prawny/sprawę
b) pytania otwarte
c) aktywne wysłuchanie
d) sporządzanie notatek
e) wyjaśnianie regulacji prawnych klientom będącym laikami
f) zaspokojenie potrzeb prawnych klienta
g) zaspokojenie pozaprawnych potrzeb klienta3. Co powinieneś, a czego nie powinieneś robić w rozmowach z klientami. Nauka na błędach – z przykładami.4. Przećwiczenie wstępnych rozmów (wywiadów) z klientami.

Dzień 2. Sobota (12:00-16:00)1. Elementy skutecznego przesłuchania świadka:
a) wprowadzenie w sprawę
b) ustalenie związków osobistych świadka ze sprawą (świadkowie-laicy)
c) ustalenie wiedzy specjalistycznej (biegli sądowi)
d) świadkowie “własni” a świadkowie strony przeciwnej – jak przygotować się na obu
e) pytania o charakterze otwartym
f) pytania naprowadzające
g) aktywne słuchanie
h) sporządzanie notatek
i) przesłuchanie biegłych sądowych – co powinieneś, a czego nie powinieneś robić2. Ćwiczenie przesłuchań świadków i biegłych.3. Praktykowanie przesłuchań świadków i klientów jednocześnie – z przykładami.4. Przesłuchiwanie trudnych klientów lub świadków:
a) klienci z nierealistycznymi oczekiwaniami
b) klienci biznesowi z nietypowych branż
c) świadkowie posiadający wiedzę techniczną/specjalistyczną
d) “trudni” świadkowie – jak sobie z nimi radzić?5. Wykorzystanie nabytych umiejętności praktyce: konstrukcja argumentacji w toku rozprawy w imieniu klienta.

➡️ MATERIAŁY
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów do nauki własnej.

➡️PROWADZĄCY
Richard Bales zdobył tytuł doktora prawa na Cornell Law School (prywatny uniwersytet Ivy League z siedzibą w Ithaca w stanie Nowy Jork). Oprócz nauczania na wydziałach prawa w Stanach Zjednoczonych, profesor Bales prowadził też szkolenia z nowoczesnych metod edukacji prawniczej w Australii i Wietnamie, uczył sporządzania umów w Indonezji i Turcji, prowadził szkolenia z mediacji dla sędziów pracy w Malezji, uczył internetowego rozwiązywania sporów w Chinach oraz prowadził szkolenia z negocjacji i arbitrażu dla związków zawodowych reprezentujących pracowników przemysłu odzieżowego w Birmie.

Profesor Bales opublikował ponad osiemdziesiąt artykułów naukowych i jest autorem lub współautorem ośmiu książek, w tym m.in. Cambridge Handbook of US Labour Law (Cambridge University Press 2020) i Arbitration Law (West Publishing). Jego najnowsze prace dotyczą sztucznej inteligencji w miejscu pracy oraz wyroków arbitrażowych związanych z pandemią COVID-19 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Oficjalna strona Profesora Balesa: https://balesarbitration.com.Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim. Przyjazny sposób prowadzenia szkolenia oraz synchroniczny charakter, pozwalający na bieżąco rozwiewać wszelkie wątpliwości, gwarantuje, że szkolenie będzie zrozumiałe dla osób, których pierwszym językiem nie jest język angielski.

➡️CERTYFIKAT
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu Center For American Studies.\

Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn.

Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.

➡️KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa to 399 PLN.Cena early-bird z rabatem (obowiązuje w razie rejestracji do 24 października) to tylko 299 PLN

➡️PROSTA REJESTRACJA

Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:

https://forms.gle/M4fpje14UfGXZFtx5Link do e-płatności (karta/Przelewy24/BLIK):
https://buy.stripe.com/eVa9D8geEfG82l2aGe

To wszystko! Formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.Ostateczny termin zgłoszeń: 1 listopada

➡️PYTANIA
Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatora szkolenia, Pana Oleksandra Statkevycha (statkevych@cfasofficial.com).

Do zobaczenia online!

Dyscyplina naukowa: Psychologia, Prawo i Administracja
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych