Cyfrowość w kontekstach akademickich (online)

Data konferencji: 2020-12-11
Miejsce konferencji: Olsztyn (online)
Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Opłata konferencji: od 50 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

przy współpracy Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania

Temat konferencji: Cyfrowość w kontekstach akademickich

Olsztyn, 11 grudnia 2020 roku (online)

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w piątej konferencji naukowej poświęconej namysłowi nad związkami nowych mediów z edukacją, tym razem w odmiennej wersji – online, co stanie się szczególnym „polem doświadczalnym” organizatorów i Gości. Poprzednie spotkania kolejno koncentrowały uwagę uczestników na uczniach, nauczycielach, szkole oraz szeroko rozumianym środowisku cyfrowym. Tegoroczna edycja naszej konferencji jest propozycją podjęcia refleksji nad cyfrowością w kontekstach akademickich, dotyczy szkolnictwa wyższego, jego podmiotów, miejsc, działań, dylematów. Tym licznym związkom pragniemy przyjrzeć się zarówno przez pryzmat środowiska cyfrowego jako przedmiotu badań, jak i doświadczeń studentów i nauczycieli akademickich posługujących się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz ich przekazami w praktyce edukacyjnej.

Trudno poddająca się definiowaniu akademickość jest cechą środowiska, miejsc, wytworów, z tej perspektywy pytamy m.in.: Jak cyfrowość zmienia edukację i osoby w nią zaangażowane? W jakim zakresie jest prorozwojowa a jakie niesie ograniczenia? Jakie podejścia badawcze można wybrać? Liczymy na wiele inspirujących pytań, bowiem w spotkaniu przedstawicieli środowiska akademickiego dostrzegamy szansę owocnego dialogu, wspólnej refleksji i dzielenia się doświadczeniami.

Wskazaną w tytule konferencji tematykę rozważań: Cyfrowość w kontekstach akademickich podzieliliśmy na następujące zagadnienia:

1. Teoriopoznawcze wyzwania edukacji cyfrowej.

2. Metodologiczne aspekty badań prowadzonych w przestrzeni cyfrowej.

3. Akademicki namysł nad szkołą w cyfrowej rzeczywistości.

4. Nauczyciel akademicki i student w przestrzeni akademickiej online

Konferencja będzie miała charakter online i odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Będzie można wziąć w niej udział bierny lub czynny.

Formy udziału czynnego:

– wygłoszenie referatu (ok. 10-12 min.),

– prezentacja posteru,

– nagranie i prezentacja tutorialu (ok. 15 min.).

Dokładamy starań, aby stworzyć w trakcie konferencji przestrzeń do rozmów i refleksji w możliwie szerokiej formule, dlatego proponujemy też Państwu udział w kawiarni online (rozmowy kuluarowe) oraz debacie.

Szczegółowe informacje na temat sposobu udziału w konferencji oraz instrukcji logowania do platformy prześlemy w kolejnym komunikacie, po zakończeniu rejestracji.

Opłaty konferencyjne:

– udział czynny (nauczyciele akademiccy, doktoranci) – 150 zł

– udział czynny (studenci) – 50 zł

– udział czynny z publikacją – 250 zł

– udział bierny – 50 zł

 

Opłata za udział obejmuje następujące elementy:

– uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych formach podczas trwania Konferencji (sesja plenarna, sekcje problemowe, debata, rozmowy kuluarowe, dostęp do tutoriali) za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych (udział bierny, udział czynny, udział czynny z publikacją),

– wygłoszenie referatu w sekcji, prezentację posteru, przeprowadzenie tutorialu oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu, prezentację posteru, nagranie tutorialu (udział czynny, udział czynny z publikacją),

– złożenie artykułu, który zostanie opublikowany (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej recenzji) w publikacji w formie czwartego tomu z serii Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Termin zakończenia przyjmowania artykułów zostanie ogłoszony podczas konferencji (udział czynny z publikacją).

Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 30 listopada 2020 roku na podany numer bankowy:

98 1030 1986 2700 0000 1988 0077, w tytule przelewu wpisując: Cyfrowy tubylec 2020, imię i nazwisko.

Rejestracji udziału czynnego w konferencji należy dokonywać do 13 listopada 2020 r.

Bierny udział można zgłaszać do końca listopada.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI POD ADRESEM

 cyfrowytubylec.uwm.edu.pl

 

 

Dyscyplina naukowa: Pedagogika
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych