Drafting IT Contracts That Work – szkolenie z doświadczonym adwokatem z USA

Data konferencji: 2022-09-09
Data nadsyłania abstraktów: 4 września, 2022
Miejsce konferencji: Microsoft teams
Organizator: Center For American Studies, Center For European Studies, koło naukowe "The American law society" afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: Cena regularna 299 zł, Cena promocyjna 229 zł
Publikacja pokonferencyjna: brak
Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie pt. “Drafting IT Contracts That Work” z doświadczonym amerykańskim prawnikiem – General Counsel dla iCrowd Newswire – Eduardo Vidalem.
Żyjemy w świecie dynamicznie rozwijających się technologii. Umiejętność sporządzania tzw. “umów IT” (np. na wykonanie strony internetowej, aplikacji, oprogramowania, algorytmu czy bazy danych) staje się niezbędnikiem w instrumentarium nowoczesnego prawnika.
Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi Ci skuteczniejszą obsługę prawną klientów z branży IT i ich kontrahentów, jak również innych branż w których powszechne jest stosowanie zaawansowanego oprogramowania i technologii (e-commerce, big data, ochrona prywatności, krypto-aktywa, bankowość elektroniczna, fin-tech i wiele innych).
Mimo, że kurs ma na celu nauczenie Cię terminologii i sporządzania umów IT w języku angielskim, uniwersalne umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą Ci lepiej sporządzać tego typu umowy także w języku polskim.
➡️ 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Szkolenie odbędzie się 9 września (piątek) 2022 r. w godzinach 18:00-21:00 (czasu środkowoeuropejskiego: Berlin/Paryż/Rzym/Praga/Warszawa) na platformie Zoom.
➡️𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Kurs ten wyposaży Cię w szereg uniwersalnych umiejętności niezbędnych w toku sporządzania umów IT – niezależnie od lokalizacji geograficznej obsługiwanego klienta.
Nauczysz się:
1. Tworzenia słowniczka zdefiniowanych pojęć (Defined Terms), które stanowią podstawowe elementy każdej umowy IT;
2. Redagowania merytorycznych postanowień umownych, które mają fundamentalne znaczenie dla zabezpieczenia interesów klienta, w tym zwłaszcza praw własności intelektualnej;
3. Kreowania równowagi negocjacyjnej i alokacji ryzyka oraz procesu dochodzenia do porozumienia między kontrahentami;
4. Sporządzania umów IT w sposób jasny, precyzyjny i efektywny;
5. Zapobiegania sporom sądowym i prewencyjnej ochrony przedsiębiorstwa klienta przed niepotrzebnymi stratami wynikającymi ze źle skonstruowanej umowy IT.
➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌
1. Overview and Peculiarities of Contracts in the Information Technology (IT) Sector
2. Defined Terms
3. Engagement and Statements of Work
4. Software and Documentation
5. Services, Delivery and Support
6. Fees and Invoices
7. Intellectual Property Rights and Licenses
8. Term of Agreement and Termination
9. Representations
10. Performance Warranty
11. Miscellaneous Terms
12. Form of Statements of Work
13. Conclusion and a Questions & Answers (Q&A) Session with Attorney Eduardo Vidal
➡️𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐘
Mecenas Eduardo Vidal jest doświadczonym prawnikiem korporacyjnym, który przez ponad 30 lat pracował w wiodących kancelariach w Nowym Jorku i Chicago, w tym jako partner zajmujący się transakcjami korporacyjnymi w kancelariach Skadden Arps, Morgan Lewis i Hughes Hubbard.
W toku swojej kariery prawniczej, mec. Vidal zajmował się szerokim spektrum spraw korporacyjnych, w tym transakcjami papierami wartościowymi, finansowaniem pożyczek, emisjami prywatnymi, fuzjami i przejęciami, joint venture, inwestycjami private equity, ładem korporacyjnym i restrukturyzacjami finansowymi, a także nadzorował spory sądowe, FCPA, międzynarodowe sprawy handlowe i sprawy upadłościowe. Jest członkiem izb prawniczych w stanach Illinois (1981) i Nowy Jork (1988).
Przez ponad 20 lat mec. Eduardo Vidal koncentrował się na transakcjach transgranicznych dotyczących Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej i Europy, specjalizując się w prywatyzacjach, notowaniach amerykańskich kwitów depozytowych i ofertach euroobligacji. Mec. Vidal mówi biegle po hiszpańsku i posiada praktyczną znajomość portugalskiego, czemu zawdzięcza liczne współprace z lokalnymi prawnikami w jurysdykcjach na całym świecie.
Obecnie mec. Vidal pracuje jako General Counsel dla iCrowd Newswire, czyli spółki która wykorzystuje jego doświadczenie nie tylko w zakresie prawa korporacyjnego, ale również w realizacji transakcji transgranicznych. Obok pracy dla iCrowd Newswire, mec. Vidal zajmuje stanowisko członka zarządu w trzech różnych firmach – z branży elektrycznej, hydraulicznej oraz zarządzania nieruchomościami.
✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane.
Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn).
Certyfikaty zawierają zawsze nazwiska prowadzących szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.
➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
Koszt udziału w szkoleniu to 299 PLN.
❗ Cena early-bird z rabatem (tylko w razie rejestracji do 24 sierpnia) to 229 PLN ❗
Link do łatwych e-płatności kartą:
https://buy.stripe.com/9AQ9D82nO2Tm0cUcNI
➡️𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀
Prosimy rejestrować się przez krótki formularz Google:
https://forms.gle/qiTPfmNySmvvisVn6
Ostateczny termin rejestracji: 4 września, 2022
➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Koordynatorem szkolenia, panem Alexem Statkevychem: statkevych@cfasofficial.com Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: zawieranie umów elektronicznych
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych