Forum Prawa Medycznego i Bioetyki: Prawo i etyka świata cyfrowego

Data konferencji: 2021-04-16
Miejsce konferencji: Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW
Organizator: Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego
Opłata konferencji: Brak opłat
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Jesteśmy uczestnikami czwartej rewolucji przemysłowej. Robot medyczny, kiosk telemedyczny, czy sztuczne neurony przestały być hasłami posthumanistycznej wizji świata są już realiami nauki zmieniającymi oblicze współczesnej medycyny. Nowe technologie medyczne i informatyczne to ogromna szansa na szybsze i skuteczniejsze leczenie pacjentów. Któż nie chciałby konsultacji lekarskiej bez wychodzenia z domu? Kto nie chciałby, aby diagnozowano go szybko i skutecznie?

Wydrukowane wyspy trzustkowe, zabieg chirurgiczny w asyście robota da Vinci, sztuczna inteligencja rozpoznająca nowotwór mogą dramatycznie ułatwić i udoskonalić opiekę zdrowotną. Jednak jak każda technologia, niosą one ze sobą również wyzwania i zagrożenia, na które musimy być przygotowani etycznie i na które musi być gotowe prawo.

Czwarta rewolucja przemysłowa każe nam udzielić odpowiedzi na pytania związane z kwestiami prywatności, sprawczości, autonomii, podmiotowości prawnej sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa przechowywania oraz dysponowania danymi osobowymi, granicami rozporządzalności ludzkim ciałem, oraz granicami nienaruszalności integralności fizycznej i psychicznej człowieka.

W czasie konferencji Organizatorzy pragną skierować uwagę na etyczne, prawne, społeczne i ekonomiczne zagadnienia związane z rewolucją, jaka dokonała się w wyniku dynamicznego wykorzystania osiągnięć technologicznych w świecie medycyny i prawa. Konferencja będzie forum interdyscyplinarnej dyskusji oraz pogłębionej refleksji na temat wyzwań towarzyszących rozwojowi świata cyfrowego, oraz gotowości odpowiedzenia na nie.

Termin rejestracji uczestników: do 31.03.2021
Termin nadsyłania abstraktów: 20.02.2021

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zarejestrowane otrzymają bezpłatne materiały konferencyjne, certyfikat udziału oraz poczęstunek w trakcie obrad konferencyjnych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu uczestników w Warszawie.
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, INFORMATYKA, NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych