I Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Energetyka a prawo, ekonomia i nauki o bezpieczeństwie”

Data konferencji: 2023-06-02
Data nadsyłania abstraktów: 23 maja, 2023
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 179
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo!

Center For European Studies i Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Energetyka a prawo, ekonomia i nauki o bezpieczeństwie” [“Energy from the Perspective of Law, Economics, and Security Studies”].

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 2 czerwca 2023 między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 3 czerwca 2023.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem konferencji jest zbadanie problematyki szeroko pojętej energii przez pryzmat prawa energetycznego, gospodarki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego. Przedstawione zostaną także wpływy różnych rodzajów źródeł energii i paliw kopalnych na gospodarkę międzynarodową i politykę światową.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• uzależnienie energetyki europejskiej od polityki Rosji
• zniszczenie systemów gazowych Nord Stream w Morzu Bałtyckim
• historia oraz rozwój energetyki odnawialnej
• energetyka jądrowa – przyszłość czy przeszłość?
• realizacja planu odejścia od surowców kopalnych
• rola surowców energetycznych jako politycznej broni
• nowe regulacje w prawie energetycznym
• jak unikać blackoutów, czyli problemy energetyczne przyszłości
• rozwój energetyki odnawialnej a prawodawstwo państw Europy i świata

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

JĘZYKI KONFERNECJI
Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:
• Polski
• Angielski
• Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• Attorney Valery Loumber, J.D. (Gavrilov & Brooks Law Firm, Sacramento/Los Angeles)  – Członek Komitetu Naukowego
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (President of the Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/eUq76tqQBMc7pwN89

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 22 maja 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);

• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 25 maja 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 23 maja 2023 r.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/sR9WXxtcKnFjyvyF8

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 25 maja 2023 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 28 maja 2023 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 179 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 209 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.

UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:
• 99 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 129 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa Energetyka”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERERNCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: energetyka, prawo, ekonomia, bezpieczeństwo narodwe
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych