II Międzynarodowa Konferencja Naukowa”Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe – ujęcie interdysyplinarne”

Data konferencji: 2024-10-25
Data nadsyłania abstraktów: 14 października, 2024
Miejsce konferencji: Online (MS Teams)
Organizator: Center for American Studies Center for European Studies
Opłata konferencji: 149, 179, 69 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak/Nie
👋Szanowni Państwo,
🇺🇸 Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w 📜 II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe – ujęcie interdyscyplinarne”. 🏰
➡️𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w piątek 25 października 2024 między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na sobotę 26 października 2023.
🔍𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Konferencja ma na celu dyskusję na temat zagadnień związanych z tożsamością narodową i historyczną oraz dziedzictwem kulturowym.
Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do omawianej problematyki, w toku konferencji poruszony zostanie szereg zagadnienień z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (kulturoznawstwa, prawa, historii, socjologii, sztuki, filozofii, stosunków międzynarodowych, językoznawstwa i innych).
Dyskutować będziemy w celu odnalezienia teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które przyczynią się do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego wybranych państw i społeczeństw (Polski, Europy i reszty świata).
📚𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• Duma z pochodzenia a podejście do patriotyzmu
• Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego wybranych społeczeństw, narodów i grup etnicznych (np. Żydzi, Aborygeni, Ślązacy, Tybetańczycy) w dobie globalizacji
• Nacjonalizm a patriotyzm – różnice i zagrożenia w kontekście historycznych i obecnych wydarzeń politycznych
• Krajowe i międzynarodowe prawo ochrony dóbr kultury – wybrane problemy
• Rola instytucji kultury w ochronie dóbr kulturowych i narodowych
• Dziedzictwo historyczne w perspektywie turystycznej jako czynnik rozwoju regionalnego
• Globalizacja a regionalizacja – jaki kierunek obrać?
• Urynkowienie vs. upaństwowienie kultury, czyli ekonomiczne modele ochrony dziedzictwa kulturowego.
• Kultura popularna jako element dziedzictwa kulturowego
• Współczesne wyzwania związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego wybranych społeczeństw, narodów i grup etnicznych
• Zaakceptowanie własnej historii w kontekście polityki międzynarodowej
• Interdyscyplinarny wymiar badań nad dziedzictwem kulturowym i historycznym
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.
🧏‍♀️𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów. Młodych i doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
💬𝐉Ę𝐙𝐘𝐊𝐈 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈
Prezentacje mogą być wygłaszane w następujących językach:
Polski
Angielski
Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.
👩‍🏫𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Samanta Kowalska (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitet Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Center for American Studies Ukraine) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.
𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/WhNdWMMHdzkphe5r7
2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 14 października 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)
🔒 Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
🎉Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 15 października 2023 r.
3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 17 października 2023 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/6YXKZ5GHs5yXGV3p8
2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 18 października 2024 r.
* Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 20 października 2024(uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”)
𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
🤔 Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Konferencja Dobra kultury”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
📝 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
❓ 𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin
✉️ 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Piotra Wójciaka, na adres: wojciak@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na konferencji!
________________________________
𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒 – 𝐎 𝐍𝐀𝐒
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.
Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.
Dyscyplina naukowa: Historia, Archeologia, Kulturoznawstwo, Politologia, Stosunki międzynarodowe
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych