II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów”

Data konferencji: 2020-12-10
Data nadsyłania abstraktów: 2 grudnia, 2020
Miejsce konferencji: online
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 199
Publikacja pokonferencyjna: Tak, 189 zł

Biopolimery to naturalne związki produkowane przez zwierzęta, rośliny oraz drobnoustroje. Wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu i medycyny. Ze względu na ich atrakcyjne właściwości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zapotrzebowanie na materiały polimerowe stawia nowe wyzwania dla inżynierów i naukowców.

Wciąż powiększający się problem z zaleganiem odpadów spowodował, że biodegradowalne biopolimery coraz częściej stają się alternatywą dla jeszcze do niedawna powszechnie stosowanego, trudnego w utylizacji plastiku.

Biopolimery znalazły zastosowanie również w medycynie regeneracyjnej. Cechy, takie jak biokompatybilność, biozgodność oraz biofunkcjonalność sprawiły, że niektóre z nich są obiecującym biomateriałem do produkcji nowoczesnych opatrunków i implantów.

Możliwości wynikające z syntezy nowych biopolimerów sprawiają, że ciągle trwają poszukiwania nowych, posiadających pożądane cechy. Doniesienia o potencjalnych zastosowaniach biomateriałów w systemach dostarczania leków, technologii komórek macierzystych, inteligentnych materiałach reagujących na temperaturę czy drukowaniu 3D pokazują, jak ogromne możliwości wykazuje ta grupa związków.

Celem Konferencji jest wymiana aktualnej wiedzy, najnowszych doniesień oraz odkryć związanych z biopolimerami. Poruszymy tematy związane z metodami syntezy, analizy, modyfikacji, jak również możliwości bieżącego i potencjalnego wykorzystania polimerów.

Ze względu na szerokie możliwości zastosowania biopolimerów, do udziału w Konferencji zapraszamy specjalistów z zakresu ochrony środowiska, inżynierii materiałowej i tkankowej, biochemików, biotechnologów, jak również lekarzy oraz farmaceutów. Wierzymy, że interdyscyplinarny wymiar tej konferencji przyczyni się do wymiany zdań wśród specjalistów z różnych obszarów, co wpłynie na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną współpracę.

Zagadnienia tematyczne:
· Nowoczesne biopolimery
· Biopolimery jako biomateriały w inżynierii tkankowej
· Polimery w produkcji inteligentnych materiałów
· Nanotechnologia polimerów
· Polimery biodegradowalne
· Biopolimery w problemach środowiskowych
· Potencjalne zastosowania biopolimerów

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Terminy

• do 1 grudnia 2020 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 2 grudnia 2020 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 10 grudnia 2020 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów”,
• od 13 grudnia 2020 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 17 grudnia 2020 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.
Kontakt

biopolimery@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416
https://www.facebook.com/Fundacja.TYGIEL

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, nauki o zdrowiu
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych