II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”

Data konferencji: 2020-12-05
Data nadsyłania abstraktów: 26 listopada, 2020
Miejsce konferencji: online
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 199 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak, 189 zł

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” (online)

5 grudnia 2020 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”, która odbędzie się 5 grudnia 2020 roku. Dbając o bezpieczeństwo uczestników wydarzenie zostanie przeprowadzone w formie online.
Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.

Zapraszamy do zapoznania się z książką abstraktów poprzedniej edycji.

Seksualność jest pojęciem interdyscyplinarnym, które analizowane jest na płaszczyznach wielu dziedzin nauki. Choć pojęcie to używane było już w czasach starożytnych, to bez wątpienia na początku XXI wieku było postrzegane jako temat tabu. Obecnie seksualność pojawia się coraz częściej w przestrzeni publicznej, ale pozostaje pytanie czy jest to wciąż aktualne stwierdzenie? Celem Konferencji jest interdyscyplinarna wymiana wiedzy oraz stanu badań z obszaru seksualności. Uczestnictwo przedstawicieli wielu dziedzin nauki oraz różnych ośrodków akademickich i badawczych pozwoli na stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, socjologów, lekarzy, seksuologów, pedagogów oraz osoby zainteresowane tematyką poruszaną podczas Konferencji.

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi obszarami:
– Historia seksualności,
– Edukacja seksualna dzieci i młodzieży
– Psychologiczne i filozoficzne ujęcie seksualności,
– Seksualność w sztuce i literaturze,
– Przestępstwa na tle seksualnym
– Kliniczne ujęcie seksualności
– Prawo i etyka w pracy seksuologa
– Parafilia, a upodobania seksualne

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Terminy
• do 25 listopada 2020 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 26 listopada 2020 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 5 grudnia 2020 roku – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”,
• od 8 grudnia 2020 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 10 grudnia 2020 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.

Dyscyplina naukowa: kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne, nauki biologiczne, nauki o zdrowiu
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych