II Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Media i komunikacja społeczna

Data konferencji: 2020-11-27
Data nadsyłania abstraktów: 7 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Kraków (ONLINE)
Organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Redakcja czasopisma "Com.press"
Opłata konferencji: 160 zł
Publikacja pokonferencyjna: Istnieje możliwość publikacji w wysokopunktowanej monografii zbiorowej wydanej przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej lub w czasopiśmie naukowym „Com.press”

Szanowni Państwo,

młodzi naukowcy skupieni wokół czasopisma naukowego „Com.press” serdecznie zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Media i komunikacja społeczna, która odbędzie się w formie on-line 27-28 listopada 2020 r.

Podczas pierwszej edycji, która odbyła się 15-16 maja 2020 roku wzięło udział 60 osób z ośrodków akademickich z całej Polski, m.in. Warszawy, Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Poznania, Szczecina, Olsztyna, Białegostoku, Wrocławia czy Łodzi. Podczas 12 paneli tematycznych bierny udział w wydarzeniu wzięło ponad 500 osób. Wypracowane dotychczas rozwiązania tematyczne chcemy przenieść na pole nauki kolejnych zagadnień badawczych.

Proponowane zagadnienia badawcze:

 • Zmieniający się język debaty publicznej, mowa nienawiści.
 • Etyka mediów, odpowiedzialność i misja zawodu dziennikarza.
 • Kryzys mediów tradycyjnych, medialna rewolucja cyfrowa.
 • Działalność programowa mediów publicznych, komercyjnych i środowiskowych.
 • Rola mediów audialnych w dobie kryzysu.
 • Sytuacja mediów lokalnych i regionalnych.
 • Debata polityczna w agendzie mediów w Polsce.
 • Kryzys społeczny i polityczny, a jego reprezentacje medialne.
 • Kondycja przestrzeni kultury i sztuki.
 • Rola mediów społecznościowych w obliczu kryzysu.
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach i instytucjach medialnych.
 • Strategie komunikacyjne i rzecznictwo prasowe w podmiotach publicznych
  i komercyjnych.
 • Cyberbezpieczeństwo, społeczeństwo informacyjne i kompetencje cyfrowe.
 • Komunikowanie o zdrowiu, bezpieczeństwie i zagrożeniach.

Zachęcamy również do prezentowania innych tematów związanych ze światem polityki, mediów i komunikacji.

Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł. Nadesłane artykuły zostaną zrecenzowane. Istnieje możliwość publikacji w wysokopunktowanej monografii zbiorowej wydanej przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej lub w czasopiśmie naukowym „Com.press”, które jest kierowane przede wszystkim do studentów i doktorantów. Zachęcamy do nadsyłania tekstów w języku angielskim. 

Rada naukowa konferencji:

prof. dr hab. Iwona Hofman, Prezes PTKS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ – Wiceprezes PTKSUniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG – Uniwersytet Gdański

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak – Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Ważne daty:

1)       do 7 listopada – zgłoszenia na stronie www.compress.edu.pl/konferencja

2)      do 10 listopada  – akceptacja zgłoszeń

3)      do 16 listopada – uiszczenie opłaty konferencyjnej (160 zł)

4)      do 20 listopada – publikacja programu konferencji

5)      do 15.01.2021 r. – nadsyłanie artykułów

Organizatorzy:

Redakcja czasopisma naukowego „Com.press”

Wydawcy czasopisma:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Informacje:

www.compress.edu.pl/konferencja

https://www.facebook.com/com.press.uj/

https://www.facebook.com/events/1190563631325980/

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Ekonomia, Organizacja i Zarządzanie, Media i Komunikowanie, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Technologie Informacyjne (IT), Telekomunikacja, Transport, Zdrowie Publiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych