II Ogólnopolski Kongres Biologów, Geografów i Ekologów

Data konferencji: 2024-11-16
Data nadsyłania abstraktów: 5 listopada, 2024
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies
Opłata konferencji: 149
Publikacja pokonferencyjna: w zależności od ilości chętnych
Szanowni Państwo,
Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w 🐝 II Ogólnopolskim Kongresie Biologów, Geografów i Ekologów. 🐝
🔜 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Kongres odbędzie się w sobotę 16 listopada 2024 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 17 listopada 2024.
🔍 𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Kongres skierowany jest do naukowców, doktorantów, studentów oraz fascynatów nauk biologicznych i geograficznych oraz ekologii i ochrony środowiska.
Celem kongresu jest wymiana wiedzy i doświadczeń między młodymi i doświadczonymi badaczami oraz rozwój w zakresie interdyscyplinarnych badań biologicznych, geograficznych, ekologicznych i pokrewnych. Kongres będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych oraz wymiany wynikami badań i doświadczeń z innymi.
📚 PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE
→ Rekultywacja terenów zdegradowanych
→ Historia nauk przyrodniczych
→ Aktywizm jako forma realizacji postulatów ochrony przyrody
→ Sposoby przywracania zdegradowanych obszarów do naturalnego stanu przy użyciu technologii i wiedzy ekologicznej
→ Metody produkcji żywności, które minimalizują wpływ na środowisko
→ Inżynieria Ekosystemów
→ Ekologia jako wyzwanie polityczne i społeczne
→ Predykcje dotyczące zmian w świecie przyrody
→ Zielona rewolucja, czyli trendy w ochronie klimatu i polityce energetycznej
→ Możliwości przywrócenia ekosystemów
→ Cyfrowe mapowanie przyrody
→ Technologie cyfrowe w monitorowaniu środowiska
→ Badania archeologiczne
→ Przełomy w naukach geograficznych
→ Ekologia w aspekcie prawnym
→ Zastosowanie technologii druku 3D w badaniach przyrodniczych
→ Narzędzia badawcze używane przez biologów
→ Interakcje międzygatunkowe w ekosystemach
→ Związki między różnymi gatunkami i ich wpływ na dynamikę przyrodniczą
→ Wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie i jej oddziaływanie na środowisko
→ Wykorzystanie śledzenia GPS i teledetekcji, w zarządzaniu populacjami i siedliskami
→ Wybitni naukowcy w dziedzinach geografii, biologii i ekologii
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.
Akceptujemy wystąpienia w języku polskim i angielskim.
Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.
🧑🏼‍🔬 𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
☞ Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
🧑‍🏫𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 & 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐘
• prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)
𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:
1️⃣ Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/T1MT9yusea4KJvfM7
2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj ⏳do godz. 23.59 dnia 5 listopada 2024 r.
🔒 Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
📣 Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 6 listopada 2024 r.
3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 8 listopada 2024 r. (godz. 20.00).
☞ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/YBUxnNdiiMSi11i67
2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 9 listopada 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 11 listopada 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem kongresu – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).
𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – KONGRES EKOLOGÓW”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
📑 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
❓𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
📩 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Kariną Szczepaniak: szczepaniak@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: Psychologia, Astronomia, Biologia, Matematyka, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Weterynaria, Biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo, Technologia żywnoći i żywienia, Chemia, nauka, zwierzęta, klimat, atmosfera, przyroda, geografia, ekologia, ziemia, botanika, filozofia, biologia, zoologia, planeta, organizmy
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych