International Sales Transactions and Commercial Contract Drafting

Data konferencji: 2022-02-25
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center For American Studies, Center For European Studies, koło naukowe "The American law society" afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: Cena regularna 699 zł, Cena promocyjna 499 zł
Publikacja pokonferencyjna: brak
Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym weekendowym szkoleniu „International Sales Transactions and Commercial Contract Drafting”.
Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami prawnymi i biznesowymi międzynarodowych transakcji sprzedaży, zbadanie różnych sposobów strukturyzacji tej transakcji, np. płatność za pobraniem a transakcje dokumentowe. Kurs będzie koncentrował się na konkretnych wszechobecnych problemach handlowych. Oprócz merytorycznych zagadnień prawnych, kurs porusza również kwestie reprezentacji klienta, negocjacji, planowania i redagowania, ze szczególnym uwzględnieniem języka/klauzul redakcyjnych, które są kluczowe w sprzedaży międzynarodowej.
➡️ 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Szkolenie rozpoczyna się w piątek (25.02) o godz. 18:00, zaś kończy w niedzielę (27.02) o 19:00. Weekendowy format szkolenia online na platformie Zoom umożliwa udział osobom pracującym na pełen etat w tygodniu.
➡️𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Ponieważ szkolenie „International Sales Transactions and Commercial Contract Drafting jest prowadzone przez native speakera – Panią Professor ze specjalnością z zakresu międzynarodowy biznes i handel i prawo międzynarodowe – co gwarantuje jego ściśle praktyczny charakter.
W ramach szkolenia:
• Zrozumiesz specyfikę międzynarodowych transakcji handlowych;
• Poznasz terminologię Międzynarodowych Reguł Handlu (incoterms) i regulacje w handlu międzynarodowym;
• poznasz strukturę międzynarodowej transakcji sprzedaży dokumentów z akredytywą
• Poznasz konstruowanie i redagowanie umowy sprzedaży;
• Poznasz zagadnienia prawne definiujące transgraniczne transakcje handlowe jako płatności za towary;
• Zrozumiesz związek między międzynarodowym prawem handlowym, międzynarodowymi transakcjami handlowymi i handlem; międzynarodowym
• Zrozumiesz różnice między transakcją dokumentową a transakcją nie dokumentową;
• Będziesz świadomy tego, w jaki sposób oddzielne umowy, które razem składają się na międzynarodową umowę sprzedaży są ze sobą powiązane;
• Dowiesz się, jak ujednolicić te umowy w sposób, który przyniesie najwięcej korzyści
Twojemu klientowi.
➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔
I. Piątek (18.00-21.00)
A. Basic international sales transaction (Podstawowa transakcja sprzedaży międzynarodowej)
B. Structure of an international documentary sale transaction with letter of credit (Struktura międzynarodowej transakcji sprzedaży dokumentów z akredytywą)
C. General bird’s eye view of transaction among seller, buyer, issuing bank, confirming bank and carrier (Ogólny reguły sporządzania transakcji między sprzedającym, kupującym, bankiem wydającym, bankiem potwierdzającym i przewoźnikiem)
II. Sobota (15.00 – 20.00)
A.Examination of forms of contracts: invoice, letter of credit, bill of lading, and time draft and sight draft and other related documents (Badanie formularzy umów: faktury, akredytywy, konosamentu, prospektu terminowego i akredytywy oraz innych powiązanych dokumentów)
B. Incoterm terminology (CIF, FOB) (Terminologia Międzynarodowych Reguł Handlu (incoterms) (CIF, FOB))
C. International currency issues (Międzynarodowe problemy walutowe)
D. Transactions denominated in US dollars (Transakcje denominowane w dolarach amerykańskich)
III. Niedziela (15.00-19.00)
A. Regulation of international trade under the WTO (Regulacja handlu międzynarodowego w ramach WTO)
B. Practical drafting issues: choice of law, choice of forum, force majeure clauses (Zagadnienia redakcyjne: wybór prawa, wybór forum, klauzule siły wyższej)
Kurs rozpoczyna się w powyższych godzinach ze względu na znaczną różnicę czasu z prowadzącą szkolenia.
➡️ 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów do nauki własnej także po zakończeniu kursu.
➡️𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐀
👩🏼‍🏫 Prof. Lao Cao (USA) jest absolwentką prestiżowego Uniwersytetu Yale i profesorem międzynarodowego prawa gospodarczego Betty Hutton Williams. Jest również profesorem prawa w Chapman University School of Law, specjalizując się w biznesie i handlu międzynarodowym, prawie międzynarodowym i rozwoju. Wykładała w Brooklyn Law School, Duke Law School, Michigan Law School oraz William & Mary Law School. Prof. Cao była asystentem sędziego Constance Baker Motley z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Profesor Cao była stypendystką Fundacji Forda w 1991 roku. Opublikowała artykuły naukowe z zakresu handlu międzynarodowego i finansów, międzynarodowego rozwoju gospodarczego, finansów i kultury w prawie.
➡️𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies.
Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn).
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie oraz wskazanie liczby odbytych godzin szkoleniowych. Na życzenie do certyfikatu możemy dołączyć suplement z wykazem treści szkoleniowych. Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.
➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
❗️Cena early-bird z rabatem (w razie rejestracji do 21 lutego) to tylko 499 PLN❗️
Cena regularna: 699 PLN
➡️ 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐒
Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:
Link do e-płatności kartą:
To wszystko! Formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.
Ostateczny termin zgłoszeń: 21 lutego 2022.
➡️ 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Center For American Studies drogą wiadomości prywatnej na fanpage’u na Facebooku lub na legalenglish@cfaspoland.org
Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: zawieranie kontraktów
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych