IV Ogólnopolskie LSI “Obraz Europy Środkowo-Wschodniej”

Data konferencji: 2022-05-05
Data nadsyłania abstraktów: 25 kwietnia, 2022
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Opłata konferencji: Brak
Publikacja pokonferencyjna: Bez publikacji

Termin rozpoczęcia konferencji: 5 maja 2022 r., godz. 17:00.

Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne są inicjatywą cyklu konferencji organizowanych przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Spotkania mają ustalony wcześniej temat przewodni, który prezentowany jest przez prelegentów z różnych dyscyplin. Po wypowiedziach następuje omawianie przedmiotowego tematu w formie dyskusji.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 17:00. Wystąpi maksymalnie 10 prelekcji, każdy z uczestników czynnych będzie mieć 10 minut na wystąpienie. Następnie odbędzie się dyskusja nad prezentowanymi zagadnieniami, w którym udział będą mogli wziąć również uczestnicy bierni. Czas przewidziany na dyskusję: półtorej godziny. Zarówno udział czynny jak i bierny jest darmowy. Liczba miejsc uczestnictwa czynnego ograniczona – nie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zgłoszeń.

Tematem przewodnim IV Ogólnopolskiej Konferencji „LSI” jest „Obraz Europy Środkowo-Wschodniej”.

Zapraszamy do zapisów na uczestnictwo czynne konferencji: https://forms.gle/Vi41kJmrZPG3jtDd9

oraz na uczestnictwo bierne:
https://forms.office.com/r/H340H60wx3

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: iksdus@usz.edu.pl

Platforma konferencji: MS Teams.
Nabór zgłoszeń trwa do 25 kwietnia 2022 r., godz. 23:59.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Dyscyplina naukowa: Interdyscyplinarna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk teologicznych