Konferencja: Indywidualizm a kolektywizm w świecie nowożytnym

Data konferencji: 2020-11-05
Data nadsyłania abstraktów: 1 stycznia, 2020
Miejsce konferencji: Uniwersytet Warszawski
Organizator: Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych
Opłata konferencji: 50 - 70 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Indywidualizm i kolektywizm, dwa przeciwstawne poglądy, które towarzyszą nam od najdawniejszych lat. Pierwszy mówi o jednostce jako najwyższym dobru, natomiast drugi przedkłada dobro wspólnoty nad jednostki. W świecie nowożytnym obydwa prądy ulegają rozwojowi i występują na wielu podłożach: społecznym, politycznym, religijnym jak i gospodarczym. Podczas konferencji organizatorzy chcą skupić się właśnie na tej epoce (do końca rewolucji francuskiej), zastanowić się co było powszechniejsze oraz jak wyglądała ewolucja ich na przestrzeni zmieniającego się świata. Prelegenci powinni przyjrzeć się zarówno samej teorii jak i praktyce.

Wśród zagadnień, które powinni podjąć prelegenci zwraca się uwagę na aspekty:

– Polityczne
– Gospodarcze
– Religijne
– Społeczne
– Prawne
– Kulturowe
– Filozoficzne
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, EKONOMIA I FINANSE, GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PRAWO KANONICZNE, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk teologicznych