Kryzys, marazm i upadek: zagadnienia kryzysowości w nauce, kulturze i społeczeństwie

Data konferencji: 2021-12-04
Data nadsyłania abstraktów: 29 listopada, 2021
Miejsce konferencji: konferencja online
Organizator: Fundacja „dzień dobry! Kolektyw kultury”, Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH konferencja online
Opłata konferencji: 20-89 zł
Publikacja pokonferencyjna: brak

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętych zagadnień związanych z tematyką kryzysu w różnych jego ujęciach oraz okresach historycznych. Przykładowo: kryzysy migracyjne, kryzysy medyczne i okołomedyczne oraz zdrowotne, kryzysy edukacji i nauczania, kryzysy prawne, kryzysy wojenne, kryzysy polityczne, kryzysy historyczne, kryzysy w sztuce, kryzysy moralne i ekonomiczne.

Dyscyplina naukowa: prawo, medycyna, politologia, ekonomia, sztuka, psychologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina sztuki