ll Międzynarodowa Konferencja Otorynolaryngologiczna

Data konferencji: 2024-12-14
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for Medical Studies, Center for American & European Studies
Opłata konferencji: 189
Publikacja pokonferencyjna: Książka Abstraktów

Szanowni Państwo,

Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w ll Międzynarodowej Konferencji Otorynolaryngologicznej.

𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?

Konferencja odbędzie się w sobotę 14 grudnia 2024 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 15 grudnia 2024.

𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?

Głównym założeniem Konferencji jest przekrojowa dyskusja na temat osiągnięć i wyzwań szeroko pojętej otorynolaryngologii – dziedziny medycyny zajmującej się rozpoznawaniem i leczeniem chorób jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i zatok obocznych, szyi, twarzoczaszki, ucha oraz narządu głosu, mowy, słuchu i równowagi. 

Konferencja stanowi doskonałe miejsce do wymiany wiedzy pomiędzy młodymi i doświadczonymi lekarzami oraz pasjonatami specjalizacji takich jak m.in. audiologia, foniatria, rynologia, onkologia laryngologiczna czy neurootologia. 

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:

 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w urazach mechanicznych ucha, nosa, krtani i przełyku (case-studies)
 • Symptomatologia radiologiczna podstawowych chorób w otorynolaryngologii
 • Zasady wykonywania i najczęstsze powikłania zabiegów operacyjnych i procedur diagnostyczno-leczniczych w otorynolaryngologii (case-studies)
 • Zasady leczenia zaburzeń słuchu
 • Schorzenia zapalne, alergiczne i nowotworowe nosa i zatok przynosowych
 • Postępowanie w stanach nagłych w otorynolaryngologii (case-studies, np. duszność krtaniowa)
 • Chirurgia plastyczna w otorynolaryngologii
 • Choroby nerwu twarzowego i wybranych struktur szyi
 • Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zaburzeniach słuchu, głosu oraz mowy (case-studies)

Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę posterów lub case-studies. 

Akceptujemy wystąpienia w języku polskim, angielskim i ukraińskim. 

𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?

 • Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, członków personelu medycznego oraz doświadczonych badaczy a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
 • Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

𝐉Ę𝐙𝐘𝐊𝐈 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈

Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:

 • Polski
 • Angielski
 • Ukraiński

Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.

𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒

 • prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • prof. dr hab. Andrzej Urbanik (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • prof. UM w Łodzi dr hab. Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • prof. UJ dr hab. n. med. Anna Skalska (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • dr hab. Renata Markiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Miroslawa Dulczewska-Miller, M.D., Ph.D. Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)
 • dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • mgr Marta Motucka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik ds. nauki i rozwoju Center for Medical Studies)
 • mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Medical Studies oraz Center For American & European Studies)

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) prezentacji i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/Qto3MV4HqpjBN7pZ8

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 grudnia 2024 r. (𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱ł𝘂𝘇̇𝗼𝗻𝘆).

🔒Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

📣Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 grudnia 2024 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 7 grudnia 2024 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/HHkm6jbaCsmyWcHL9

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 8 grudnia 2024 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 10 grudnia 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

 • 189 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
 • 219 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

 • 99 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Międzynarodowa Konferencja Otorynolaryngologiczna“.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

𝐅𝐀𝐐

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 
 • Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję/firmę) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni (instytucji/firmy) zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury.
 • Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
 • Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
 • Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
 • Możliwe jest otrzymanie certyfikatu za współautorstwo badań przez osoby, które nie występują na konferencji, ale aktywnie uczestniczyły w prezentowanych na konferencji badaniach. Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu jest (1) uiszczenie przez każdego współautora badań opłaty jak za uczestnictwo czynne, (2) wypełnienie przez każdego współautora badań formularza uczestnictwa czynnego wraz ze wskazaniem pozostałych współautorów oraz (3) przesłanie przez uczestnika prezentującego na konferencji (prelegenta) oświadczenia w formie dokumentowej (e-mail) potwierdzającego imiona i nazwiska nieprezentujących na konferencji współautorów badań oraz ich afiliacje naukowe. 
 • Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie/tercecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
 • Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski). 
 • Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
 • Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?

W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Hanny Tymchenko na adres e-mail: hanna.tymchenko@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

________________________

𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒 – 𝐎 𝐍𝐀𝐒

 

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 jest towarzystwem naukowym (organizacją naukowo-badawczą) zrzeszonym w ramach rodziny organizacji europejsko-amerykańskiego towarzystwa naukowego Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

 

Organem nadzorującym działalność Center for Medical Studies i Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz lekarzy i członków personelu medycznego.

 

Dyscyplina naukowa: otorynolaryngologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu